Disclaimer

Terug

 

De samensteller kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor vermelde gegevens, daar deze slechts een weergave zijn van wat door derden wordt verstrekt. Aan deze uitgave kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Openbaarmaking door andere media van vermelde gegevens is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de samensteller onder door de samensteller vast te stellen voorwaarden. Indien de openbaarmaking enige promotionele waarde heeft, dient in elk geval website  jazzkalender.heemskerk-it.nl als referentie te worden vermeld. Enigerlei commerciele publicatie van gegevens, bijvoorbeeld in kranten en/of tijdschriften van welke aard ook, is slechts toegestaan op contractbasis en tegen een door de Nederlandse Jazzkalender te bepalen oplage-gerelateerde vergoeding.

 

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

 

  • De Nederlandse Jazzkalender zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. De samensteller kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist of volledig is.
  • De Nederlandse Jazzkalender is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijdt als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie. De Nederlandse Jazzkalender kan het continue en foutloos functioneren van deze site niet garanderen. De Nederlandse Jazzkalender heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en banners slechts als informatie voor de gebruiker van de website opgenomen, en kan derhalve niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron volledig of juist is.

 

Copyright Nederlandse Jazzkalender en jazzkalender.heemskerk-it.nl

 

© 1998-2012Nederlandse Jazzkalender® - Victor Heemskerk.

  

AndrOmEdIA Design